Mateřství je krásné, ale přináší i těžké chvíle

Co nabízí? Privátní psychologická praxe zaměřená především na podporu rodiny v období těhotenství, po porodu a v raném dětství dítěte. Zabývá se také nesnázemi ve výchově dítěte a zvládání obtíží spojených pro rodiče s obdobím vzdoru, nespavostí dítěte, psychickými problémy s kojením dítěte......... "V praxi psycholožky se v některých případech setkávám s tím, že se na mě obrátí klientka nebo její partner nebo členové její širší rodiny s prosbou o pomoc při psychických obtížích matky po porodu. Tyto matky odcházejí po hospitalizaci v nemocnici pro psychické obtíže nebo jsou ambulantně léčeny na psychiatrii a lékař nemá prostor se jim věnovat psychoterapeuticky."
Co nabízí? Mým cílem je pomáhat ženám i mužům na cestě za dítětem, proto jsem se v minulosti připojila ke Společnosti pro psychosomatickou podporu léčby neplodnosti o.p.s. Práce s ženami, muži a partnerskými páry mě dovedla k tématům jako jsou potrat, IVF, obtížný porod i náročné poporodní období, důležitost rané vazby matka - dítě a rodičovské výzvy ve výchově malého dítěte. Ne vždy se ženě nebo celému páru podaří získat podporu od zdravotníků nebo sociálního systému. Často musí tato období překonat jen pomocí vlastních sil v lepším případě za pomoci rodiny. A ne vždy se to daří. Abyste v tom nemusely/i být sami, rozhodla jsem se nabídnout psychoterapeutickou pomoc a podporu právě v těchto obtížných obdobích blíže či vzdáleně spojených s mateřstvím a také podpořit projekt “úsměv mámy". Působiště: Praha 6
Klinická psycholožka a psychoterapetka s dlouhodobou praxí v psychiatrické nemocnici i v privátní ambulanci. Působiště: Praha 8
Powered by SobiPro