Mateřství je krásné, ale přináší i těžké chvíle

Centra krizové intervence můžete využít, pokud jste se ocitli v krizi a potřebujete služby psychologa a psychiatra ihned. Nebývají většinou specializovaná, ale základní péči vám poskytnou.

Co nabízí? Úvodní psychologickou a psychiatrickou konzultaci, zmapování vaší situace, v nutném případě také nasazení léků, krátkodobou hospitalizaci (zde bohužel bez miminka) a v případně nutnosti vám zajistí i příjem do psychiatrické nemocnice. Linka krizové intervence 284016666 nepřetržitě
Co nabízí? Nepřetržitou psychologickou i psychiatrickou pomoc, které můžete v případě akutní potřeby navštívit bez objednání, hospitalizaci až na 5 dnů (po doporučení lékaře je možné mít u sebe i miminko).
Co nabízí? V krizovém centru se setkávají s krizemi všeho druhu, pracují zde zkušení psychologové, psychoterapeuti. Bezprostředně není k dispozici psychiatr, ale centrum s nimi úzce spolupracuje. Centrum se nachází v Kutné Hoře.
Co nabízí? Občanské sdružení Spirála nabízí telefonickou krizovou pomoc na Lince pomoci 475 603 390 v nepřetržitém provozu za cenu běžného telefonického hovoru v pevné telekomunikační síti. Dále poskytujeme osobní krizovou pomoc v rámci osobní konzultace bez objednání a doporučení od pondělí až do pátku v čase 8 - 19 hod. Klient může rovněž využít pobyt na krizovém lůžku s možností krizové stravy až na sedm dní. Pobyt je možný s dítětem nebo dětmi. Centrum se nachází v Ústí nad Labem.
Co nabízí? Centrum nabízí následující služby v bezpečném a naslouchajícím prostředí - KRIZOVOU INTERVENCI, PSYCHOSOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ, KRÁTKODOBOU PSYCHOTERAPII, V PŘÍPADĚ POTŔEBY POBYT NA LŮŽKU. Služba je dostupná nonstop. Služba je bezplatná. Můžete přijít bez doporučení a bez objednání. Centrum se nachází v Ostravě.
Co nabízí? V pracovní dny od 8:00 do 14:00 můžete navštívit psychiatrickou ambulanci bez objednání. Řeší zde akutní případy.
Powered by SobiPro