Mateřství je krásné, ale přináší i těžké chvíle

Co nabízí? Péči po porodu v rámci léčby postraumatické stresové poruchy po nepříznivě probíhajícím porodu, ale většinou s větším časovým odstupem.
Powered by SobiPro