Kam jít

Odborníci

Je důležité najít odborníka, kterému budete věřit. Může to být psycholog, psychoterapeut i psychiatr. Ale kdo je vlastně kdo? Kdo může předepsat léky, kdo má smlouvy s pojišťovnami atd.? Máme pro vás přehled.

Psychiatr
vystudoval lékařskou fakultu VŠ, je tedy lékař (MUDr.) , který absolvoval funkční
specializaci (atestaci) v oboru psychiatrie. Zabývá se poruchami duševního zdraví, může a nemusí mít psychoterapeutický výcvik, může předepisovat psychofarmaka, jeho péči proplácí smluvní pojišťovna.

Psycholog
vystudoval filozofickou fakultu, obor psychologie, může pracovat v kterémkoli odvětví, kde
má uplatnění psychologie (např. sportovní psycholog, školní psycholog,..), kromě zdravotnictví – zde je třeba kurz. Jeho péče je buď v rámci soc, služeb nebo je placená.

Psycholog ve zdravotnictví
absolvoval navíc na vysoké škole v Brně, Praze či Olomouci roční kurz Psycholog ve zdravotnictví, který ho opravňuje pracovat ve zdravotnickém zařízení pod odborným dohledem.

Klinický psycholog
atestoval v oboru Klinická psychologie a je oprávněn samostatně pracovat ve
zdravotnictví
 (ambulance i lůžkové oddělení). Má možnost uzavírat smlouvy se zdravotními pojišťovnami, jeho péče je většinou hrazena smluvní pojišťovnou.

Psychoterapeut
resp. „Klinický psycholog a psychoterapeut“ –jedná se o klinického psychologa, který absolvoval psychoterapeutický výcvik akreditovaný MZ ČR a absolvoval zkoušku na IPVZ v oboru psychoterapie. Absolvent psychoterapeutického výcviku ne-klinik by měl své služby prezentovat jako psychologické poradenství a absolvovaný výcvik by měl uvádět do absolvovaného vzdělání.

S výběrem dobrého odborníka ve vašem kraji vám mohou pomoci i naše koordinátorky. Přehled krajů, kde působíme, naleznete ZDE.

S lehčími obtížemi se můžete obrátit také na svého praktického lékaře nebo gynekologa.

Když už to nejde vydržet aneb okamžitá pomoc

Pokud cítíte, že už nevydržíte ani minutu, vydejte se do krizového centra, akutní psychiatrické ambulance (bývá součástí velkých nemocnic) nebo zavolejte na jednu z krizových linek, kde se na rychlou pomoc specializují. Mají navíc nepřetržitý provoz, proto nemusíte čekat ani minutu navíc.

Pro celou ČR: Linka první psychické pomoci

Mapa krizových center, psychiatrických ambulancí a krizových linek

Informace o problematice od odborníků z Národního ústavu duševního zdraví:

Theme: Overlay by Kaira Úsměv mámy 2020