O nás

Úsměv mámy, z.s. je organizace podporující šťastné mateřství a ženy, kterým do života vstoupily psychické potíže v těhotenství, po porodu i později. Propojujeme ženy se zkušeností i odbornice a odborníky, kteří mají chuť se tématu s nadšením věnovat. Provozujeme celorepublikovou podpůrnou síť, vlastní centrum v Praze a intenzivně se věnujeme šíření osvěty a poznávání podstaty psychických potíží v mateřství. Velké úsilí věnujeme také zlepšení systému péče o mateřské psychické zdraví, které dlouho stálo na okraji zájmu.

Úsměv mámy vznikl v roce 2014, kdy téma mateřského psychického zdraví v České republice prakticky “neexistovalo”, veškerá péče věnovaná ženě v perinatálním období byla zaměřená na tělesnou stránku. Od svého založení se proto věnujeme 3 hlavním oblastem – přímé podpoře žen, osvětové činnosti a prosazování zájmu žen-matek s psychickými obtížemi.

Úsměv mámy tvoří lidé

Především jsme ale skupina lidí, které pojí společný zájem zlepšit život ženám, jež se právě trápí. Zásadní je pro nás naslouchat ženám s vlastní zkušeností, protože znají potíže nejlépe ze všech, zároveň ale bedlivě dbáme na odbornou úroveň všech svých aktivit. V našich řadách proto potkáte psycholožky, psychoterapeutky, lékařky, porodní asistentky i řadu dalších odbornic. Nejaktivnější a nejzkušenější z nich tvoří naši odbornou sekci.

O O co usilujeme

Všechny naše aktivity směřují k tomu, aby se maminkám s psychickými obtížemi dostalo rychlé a kvalitní pomoci a aby se co nejvíce potížím předcházelo.

Mezi naše hlavní činnosti patří:

Přímá podpora

Nejdůležitější část tvoří přímá podpora žen, u nichž se vyskytne psychická nepohoda nebo přímo klinicky významná psychická porucha v perinatálním období, a jejich rodin. Provozujeme celorepublikovou podpůrnou síť tvořenou peer konzultantkami, vlastními odborníky (psycholožky, psychoterapeutky, lékařky, porodní asistentky atp.) a neustále se rozrůstající sítí spolupracujících externích odborníků i organizací. Ženám poskytujeme peer podporu (tj. podpora od proškolené ženy s vlastní zkušeností), zprostředkování odborné péče (případně nasměrování na ověřenou externí pomoc). Organizujeme podpůrné skupiny i další aktivity, kde se ženy mohou otevřít a sdílet svá trápení. Nejrozsáhlejší podporu poskytuje centrum Úsměv mámy v Praze, které bylo otevřeno v roce 2020 a od té doby poskytlo pomoc 1.155 klientkám (údaje k 15. 9. 2023). Centrum má stálý tým 18 peer konzultantek a 7 psycholožek/psychoterapeutek.

Osvětové aktivity

Podle našich průzkumů přibližně polovina žen, které čelí psychickým obtížím v raném mateřství, nevyhledá žádnou pomoc. Hlavními důvody jsou strach z reakcí okolí, stud pocit, že je potřeba vydržet vše, nedostatek informací a nedostupnost odborníků zaměřených na duševní zdraví. V praxi se setkáváme i s tím, že jsou ženy odborníky odbyty, že o nic nejde, případně si s nimi odborníci nevědí rady. Velmi důležitou součástí činnosti je proto osvětová činnost cílená zejména na ženy a jejich okolí. Vytváříme vlastní osvětové a destigmatizační kampaně, spolupracujeme s médii a tvůrci pořadů a pravidelně tvoříme svá vlastní autorská díla na téma mateřská psychika. Vše s cílem usnadnit ženám vstup do mateřské role a především přiblížit jim pomoc v případě, že se potýkají s psychickými potížemi.

Zlepšení péče o ženy

Mnoho žen, které udělají první odvážný krok a vyhledají odbornou pomoc, se se zlou potáže. Bohužel ne každý odborník dokáže účinně pomoct. Snažíme se proto udržovat co nejširší přehled kontaktů na kvalitní odborníky a rozvíjíme s nimi vztahy. Zároveň máme řadu odbornic i ve svých vlastních řadách.


Jsme jedinou organizací v České republice, která se tématu dlouhodobě věnuje. Snažíme se proto prosazovat zlepšení systému péče o psychiku ženy v perinatálním období. Aktivně představujeme téma zástupcům Ministerstva zdravotnictví (př. reforma péče o duševní zdraví, pracovní skupina Pacientské rady pro duševní zdraví) i zákonodárcům. Poprvé se téma objevilo i ve strategických vládních dokumentech (Národní akční plán pro duševní zdraví 2020-2030).

Silná komunita žen se zkušeností

Snažíme se propojovat maminky, kterých se psychické obtíže v těhotenství a po porodu dotkly, aby spolu mohly sdílet své zkušenosti, podporovat se a navázaly přátelství. Zároveň je zapojujeme do pomoci dalším ženám. Nikdo nedokáže dát do podpory a pomoc lidem s duševními obtížemi tolik energie a nadšení jako člověk, který to zažil.

Kde nás najdete

V současné chvíli aktivně působíme v 10 krajích:

 • Jihočeský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Plzeňský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Zlínský kraj

Pravidelně vyrážíme do terénu a pořádáme osvětové akce.

 • Pořádáme vlastní konferenci Duše mámy, která je určená široké veřejnosti. V roce 2024 s podtitulem „Proč je tak křehká?“.
 • Máme vlastní sérii podpůrných skupin, které běží po celé České republice – Zkrocená poporodní deprese; Mateřské těžkosti; Brzymáma
 • Postupně rozšiřujeme i naši nabídku specializovaných podpůrných skupin – např. Já a můj porod.
 • Zaměřujeme se i na preventivní akce, jako je Den pro mámu.
 • Naše vlastní grafiky, ilustrace i videa najdete na našem Facebooku i Instagramu.

Theme: Overlay by Kaira Úsměv mámy 2020