O nás

Úsměv mámy, z.s. podporuje šťastné mateřství a ženy, kterým do života vstoupily psychické obtíže v těhotenství nebo v období po porodu. Ačkoliv se v zahraniční jedná o aktuální téma, v ČR je zatím spíše okrajové. Proto vznikl spolek Úsměv mámy, který se věnuje osvětovým aktivitám, organizuje svépomocné podpůrné skupiny v různých městech, propojuje ženy se zkušeností a snaží se vyjednávat o lepší systémové péči. V roce 2020 jsme otevřeli vlastní centrum v Praze.

Úsměv mámy tvoří lidé

Především jsme ale skupina lidí, které pojí společný zájem zlepšit život maminkám, jež se právě trápí. Desítky šikovných žen (a k tomu pár mužů) s nadšením posouvají téma křehké mateřské psychiky mílovými kroky vpřed.

O co usilujeme

Všechny naše aktivity směřují k tomu, aby se maminkám s psychickými obtížemi dostalo rychlé a kvalitní pomoci a aby se co nejvíce potížím předcházelo.

Mezi naše hlavní činnosti patří:

Osvětové aktivity

Pravidelně informuje o obtížích na webu, sociálních sítích, v médiích, na festivalech a konferencích, prostřednictvím informačních materiálů i osobně.
 
Navazujeme spolupráci s odborníky, kteří se o maminky starají, i se školami, které mohou informace šířit dál.

Prvotní pomoc

Snažíme se, aby se všem maminkám, které se necítí dobře, dostalo rychlé pomoci. Sdílíme s nimi své příběhy, povzbuzujeme, vyslechneme a snažíme se je nasměrovat na kvalitní a ověřenou odbornou péči. V některých regionech postupně rozšiřujeme své služby i o psychologickou pomoc a další podpůrné aktivity.
S odborníky navazujeme dobré vztahy, aby se měl o naše maminky kdo dobře postarat.

Rychlé rozpoznání obtíží

Ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví se snažíme podpořit zavedení plošného screeningu, který dokáže odhalit potíže v jejich zárodku.

Zlepšení péče o maminky

Mnoho žen, které udělají první odvážný krok a vyhledají odbornou pomoc, se se zlou potáže. Bohužel ne každý odborník dokáže účinně pomoct. Snažíme se proto udržovat přehled kontaktů na kvalitní odborníky a rozvíjíme s nimi vztahy.
Zároveň usilujeme o to, aby problematice věnovaly pozornost i státní instituce, které mohou ovlivnit systém péče v ČR. Oproti zahraničí je bohužel u nás zatím téma spíše okrajové. Dobrá zpráva je, že se jej podařilo zařadit do Národního akčního plánu pro duševní zdraví 2020-2030.

Silná komunita žen se zkušeností

Snažíme se propojovat maminky, kterých se psychické obtíže v těhotenství a po porodu dotkly, aby spolu mohly sdílet své zkušenosti, podporovat se a navázaly přátelství. Zároveň je zapojujeme do pomoci dalším ženám.

Kde nás najdete

V současné chvíli působíme v Praze, Brně, Olomouci, v Hradci Králové, V Liberci a Jablonci nad Nisou, v Českých Budějovicích a ve Zlíně. Slibně se rozjíždějí i aktivity v Ostravě. V těchto městech máme aktivní koordinátorku a probíhají zde pravidelná setkání. Chcete se také zapojit? Ozvěte se našich koordinátorkám.

Pravidelně vyrážíme do terénu a pořádáme osvětové akce.

Theme: Overlay by Kaira Úsměv mámy 2020