Klára Pavelková

Milé ženy a maminky,

jsem nadšenou porodní asistentkou a má práce je pro mě zároveň posláním. S Úsměvem mámy spolupracuji už nějaký čas a společně s ním šíříme mezi maminkami povědomí o tom, že je v pořádku nebýt vždy v pohodě. Existuje tolik skvělých lidí, kteří Vám moc rádi pomůžou a ujistí vás, že v tom nejste samy. Mimo Úsměv mámy se se mnou můžete také setkat na porodním sále ve Fakultní nemocnici Ostrava, kde maminky provádím jejich porodem, naslouchám jim a podporuji je. V době svého bakalářského a magisterského studia, zaměřeného na intenzivní péči v porodní asistenci, jsem absolvovala praxe na nejrůznějších odděleních gynekologicko-porodnické kliniky a při studiu v Estonsku jsem také absolvovala kurz asistence při kojení. Být v Úsměvu mámy a podílet se na něčem, co cítím, že má větší smysl je pro mě velmi důležité. Často zapomínáme, že záleží i na nás ženách a maminkách a našem duševním zdraví, které je nedílnou součástí naší péče o sebe sama. Ve své profesi se setkávám s mnoha ženami, a proto vím, že naše práce není jen o samotných porodech, ale také o štěstí, které děti do rodin přinášejí. Přesto může být pro některé maminky období těhotenství, porodu i po porodu náročné, a jsem proto ráda za příležitost pomoci maminkám, jak svými odbornými zkušenostmi, tak radami a podporou. Těším se na naše setkání!

Theme: Overlay by Kaira Úsměv mámy 2020