Screening

Duševní pohoda mámy je důležitá

pro ženu, pro miminko i pro nás

Období těhotenství a po porodu bývá naplněno radostným očekáváním, zároveň se ale u maminek ve zvýšené míře objevují psychické potíže. On-line screening psychosociálního stresu a program „Máma podporuje mámu“ přibližuje ženám, u nichž se potíže projeví, včasnou pomoc.

Až 75 % žen nevyhledá v případě psychických potíží žádnou pomoc, řada z nich pak dlouhé měsíce strádá, bojí se se svými pocity svěřit a často popisují počátky svého mateřství jako „zahalené v mlze“.  Včasná pomoc šetří stovky hodin trápení, které může maminka věnovat svému miminku. Pro dítě je ostatně psychická „přítomnost“ matky velmi důležitým aspektem jeho zdárného duševního vývoje.

Pro ženy bývá těžké o jejich pocitech a stavech hovořit, protože předpokládají, že se jim děje něco ojedinělého a nepatřičného. Testováním jim ukážeme, že jsou psychické potíže běžné a není důvod se za ně stydět. I to jim přiblíží tolik potřebnou pomoc.

První krok k systematické péči o duševní pohodu matek v ČR

V České republice zatím neexistuje systematická péče o ženy, u nichž se objeví psychické obtíže v těhotenství nebo po porodu. Projekt, který propojuje plošný screening a na něj napojenou vícestupňovou péči, je tak prvním krůčkem k rozvinuté péči o mateřskou psychiku, kterou známe například z Velké Británie nebo Austrálie.

Jak probíhá screening?

V ideálním případě vyplní všechny těhotné ženy (nebo novopečené matky) jednoduchý test, který vypočítá riziko, že se u nich mohou objevit psychické potíže. V našem projektu tak činí jen ženy ve vybraných gynekologických ordinacích.

Co po screeningu?

Ženy, u nichž je výsledek testu pozitivní, jsou aktivně osloveny s nabídkou pomoci. Jedním z cílů projektu je ověřit integrovaný krokový systém péče, kde první stupeň tvoří tzv. peer podpora. Ta je součástí programu „Máma podporuje mámu“ a poskytují ji proškolené ženy s vlastní zkušeností, které v případě potřeby napojí ženu v riziku na další odbornou péči.

Kde projekt probíhá?

Ve 20 vybraných gynekologických ordinacích ve třech krajích – v Praze, ve Středočeském a Olomouckém kraji. Týmy, které poskytují prvotní pomoc a napojují ženy na další odbornou péči, pak máme v Praze a v Olomouci.

Projekt navazuje na již probíhající screening ve vybraných českých porodnicích. Setkat se s ním můžete třeba ve FN Olomouc, FN Bulovka, Fakultní Thomayerově nemocnici nebo v Nemocnici Nymburk.

Kde se projekt vzal?

Na začátku stál MUDr. Antonín Šebela, PhD., český psychiatr a odborník na mateřskou psychiku, který průkopnicky přivedl screening psychosociálního stresu do prvních českých porodnic. Ve spolupráci s Úsměvem mámy pak vznikl i návazný systém péče, který se snaží přiblížit maminkám v riziku podporu i odbornou pomoc. Obojí je součástí projektu, který realizuje Národní ústav duševního zdraví ve spolupráci s Úsměvem mámy.

Kdo projekt financuje?

Projekt je realizován díky podpoře grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP.

www.fondyehp.cz
www.eeagrants.org

Co bude dál?

Společným cílem je prokázat, že systém screeningu a návazné integrované krokové péče funguje a že má smysl pečovat nejen o tělo, ale i o duši mámy. Pokud se nám podaří cíl naplnit, vynasnažíme se, aby do budoucna byla podobná péče dostupná všem ženám v České republice.

Kde zjistit víc?

Další informace vám ochotně poskytne:

Veronika Kubrichtová (veronika@usmevmamy.cz, 777 607 877)

Ke stažení

Theme: Overlay by Kaira Úsměv mámy 2020