Projevy poporodní deprese, které v učebnicích nenajdete

V Praze, 27. dubna 2023

TISKOVÁ ZPRÁVA

Projevy poporodní deprese, které v učebnicích nenajdete

Poporodní deprese a úzkosti trápí celosvětově přibližně 1 z 5 žen, přesto jsou důvody jejich vzniku stále zahaleny tajemstvím. Naše znalosti jsou zatím omezené víceméně na rizikové a ochranné faktory, navzdory faktu, že je tématu věnováno mnoho výzkumných prací. Organizace Úsměv mámy, která se tématu dlouhodobě věnuje, by proto ráda podnítila veřejnou diskuzi o samotné povaze poporodní deprese. V průběhu květnové kampaně proto představí přehled projevů pohledem samotných žen.

Tématu poporodních depresí a úzkostí je věnováno mnoho výzkumných prací, otázka pochopení fyziologických pochodů, které za jejich rozvojem stojí, je však stále otevřená. Nejčastěji popisované projevy se točí kolem nálady. Ne všechny projevy však v literatuře najdeme.

Ačkoliv se tématu věnuji již 10 let, až nedávné opětovné prožití poporodní deprese mi pomohlo zasadit načerpané zkušenosti do nového rámce. Uvědomila jsem si, jak velké rezervy zatím máme v poznání samotné podstaty deprese,“ říká zakladatelka a předsedkyně organizace Úsměv mámy, která se na potíže jako jediná v České republice specializuje.

Teď si více než kdy dříve uvědomuji, že většina z toho, o čem ženy hovoří, tvoří plnohodnotné projevy poporodní deprese. Když maminky říkají, že ztrácejí samy sebe, že nejsou schopny nadhledu nebo že nedokážou ovládnout své černé myšlenky a strachy, nejde o důsledek špatné nálady a úzkostlivosti, ale o projev deprese. Je to, jako by vám některé psychické, ale i fyzické funkce vypověděly službu,“ doplňuje.

Její slova potvrzuje i klinická psycholožka Renata Banášová, která se na psychické potíže v perinatálním období jako jedna z mála v České republice specializuje: „Ženy, které přijdou ke mně do ordinace v poporodním období, vykazují úplně jiný klinický obraz než lidé s dlouhodobou úzkostnou či depresivní poruchou. Jde o náhlý rychlý zvrat ve vnímání sebe i okolí, často i o ztrátu nebo omezený přístup k některým psychickým funkcím.

Úsměv mámy proto vypracoval podrobný přehled projevů poporodní deprese, který je primárně založený na osobních prožitcích žen se zkušeností. Zatímco u většiny projevů, které se v souvislosti s poporodní depresí uvádějí, jde o pohled na psychiku z venku, v novém zpracování půjde o pohled zevnitř. „Jsem přesvědčena, že jen dokonalé poznání poporodní deprese nás dokáže dovést k porozumění tomu, jak funguje, a následně jejímu efektivnějšímu léčení. Ve skutečnosti totiž existují lidé, kteří vědí přesně, co se v těle při poporodní depresi děje, byť na nevědomé úrovni. A těmi jsou samotné ženy, které ji zažily,“ dodává Kubrichtová.

Vybrané projevy poporodní deprese představí Úsměv mámy v květnové kampani, kterou každoročně připravuje u příležitosti Světového dne duševního zdraví (první středa v květnu, tentokrát 3. května). Letos bude hlavním symbolem vlaštovka, která přináší naději ženám, které o ni kvůli poporodní depresi přišly. Projevy popsané „zevnitř“ se pak objeví na sociálních sítích pod hashtagem #uvnitrpoporodnideprese a budou také ke stažení ve formě pdf na internetových stránkách organizace.

Úsměv mámy

Úsměv mámy, z.s. podporuje šťastné mateřství a ženy, kterým do života vstoupily psychické obtíže  v těhotenství nebo v období po porodu. Ačkoliv se v zahraničí jedná o aktuální téma, v ČR bylo doposud spíše na okraji zájmu. Proto vznikl spolek Úsměv mámy, který se věnuje osvětovým aktivitám, provozuje vlastní celorepublikovou podpůrnou síť, propojuje ženy se zkušeností a snaží se vyjednávat o lepší systémové péči. V roce 2020 spolek otevřel vlastní centrum v Praze.

Užitečné odkazy:

Mezinárodní info: https://wmmhday.postpartum.net/

Kontakt pro bližší informace:

Veronika Kubrichtová

telefon: 777 607 877

e-mail: veronika@usmevmamy.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Theme: Overlay by Kaira Úsměv mámy 2020